Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Mechon Hadar Online Learning
פרשת האזינו: קיום אנושי בעידן של הסתר פנים

פרשת האזינו: קיום אנושי בעידן של הסתר פנים

אחד הפסוקים שוברי הלב ביותר בעניין הקשר שבין אלוהים לאדם נמצא בפרשתנו, בהצהרתו של האלוהים: "אַסְתִּירָה פָנַי מֵהֶם" (דברים לב, כ). בספרות התלמודית מוצג ר' מאיר כמי שמתמודד עם המציאות שהפסוק משקף, ומנסה להציע גישה לחיים בצל הסתר פנים.

Comments