Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Mantas Kucinskas
Share
Kas tavo rankoje IId.

Kas tavo rankoje IId.

1Mozė atsakė, tardamas: „O jeigu jie netikės manimi ir mano balso neklausys, bet sakys: ‘VIEŠPATS tau nepasirodė!’?“ 2VIEŠPATS paklausė jo: „Ką laikai savo rankoje?“ – „Lazdą“, – atsakė jis. 3„Mesk žemėn“, – paliepė Dievas. Jis metė ją žemėn, ir ji pavirto gyvate. Mozė atšoko nuo jos. 4Tuomet VIEŠPATS tarė Mozei: „Ištiesk ranką ir nutverk jai už uodegos“. Jis ištiesė ranką, nutvėrė, ir ji vėl pavirto lazda jo rankoje. (Iš 4:1-4)

Pamokslas apie tai, ka Dievas mums suteikė ir idėjo į musų rankas, kad galėtume pasiekti Didijį pavedimą.

Comments