Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Face to Face Ministry
Share
  • 46
  • 2 years ago
گپ قسمت بیست و پنجم: اهمیت مطالعه الهیات در چیست؟

گپ قسمت بیست و پنجم: اهمیت مطالعه الهیات در چیست؟

هر ایماندار به عیسی مسیح موظف است که خدایی که در کتاب مقدس از آن به عنوان نجات دهنده نام رده شده است را بشناسد و در آن تامل و نعمق کند. خداشناسی صحیح در مسیحیت عامل موثر در جلوگیزی از انحرافات و بدعتها و شقاقها در کلیسا می شود.
در این قسمت با برادر شبان نیما علیزاده از سیدنی استرالیا به اهمیت مطالعه الهیات پرداختیم.

تهیه و تولید در خدمت «چهره به چهره»

Comments