Don’t miss the next upload by Luvsandorj!

Join free & follow Luvsandorj to be the first to hear it.

Join & follow
Өнөөдрийн тэмүүлэл #3: Өөртэйгээ ярилцах аргаар өөрийгөө судлах тухайд

Өнөөдрийн тэмүүлэл #3: Өөртэйгээ ярилцах аргаар өөрийгөө судлах тухайд

Өөрийгөө судлах сар: Өөртэйгээ ярилцах аргачлал

Comments

Эрдэнээ Буянхүү

өөрийгөө3н талаас яаж судлах уу