Keep up to date with every new upload!

Join free & follow LRT aktualijų studija
Share
  • 1 year ago
LRT aktualijų studija 2017-02-27 11:00

LRT aktualijų studija 2017-02-27 11:00

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 45-eri.
1972 metais pogrindyje pradėtos leisti „LKB Kronikos“ vaidmuo ir reikšmė okupuotos Lietuvos istorijoje prilyginamas ginkluotam pokario pasipriešinimui.

„LKB Kronikos“ leidyba Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje, jos platinimas daugelyje pasaulio šalių, slaptas pervežimas ir pogrindinė leidyba buvo panaši į veiksmo filmo scenarijų. Nepaisant represijų prieš „LKB Kronikos“ leidėjus ir rėmėjus, jos veikla nenutrūko. Spausdintų žinių transliavimas radijo bangomis Lietuvai ir pasauliui sujungė šiapus ir anapus geležinės uždangos gyvenusius lietuvius. Atskleisdama tikinčiųjų persekiojimą Sovietų Sąjungoje, ji įsiliejo į kovą dėl žmogaus teisių ir laisvių.
Laidoje dalyvauja „LKB Kronikos“ steigėjas ir redaktorius kun. Sigitas Tamkevičius, kronikos bendradarbė sesuo Bernadeta Mališkaitė ir istorikas Algimantas Kasparavičius.

Comments