Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Chua Pagoda Lien Tam
Share
  • 45
  • 3 months ago
Học chuông mõ và tụng kinh qua Nghi Thức Cầu Siêu, phần 1 - Hoà Thượng Thích Như Điển

Học chuông mõ và tụng kinh qua Nghi Thức Cầu Siêu, phần 1 - Hoà Thượng Thích Như Điển

Hoà Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác hướng dẫn cách thức khai chuông, mỏ và cách tụng kinh thông qua ví dụ với Nghi Thức Cầu Siêu nằm trong cuốn Nghi Thức Tụng Niệm. Nghe xong video, quý vị sẽ có biết cách thỉnh chuông, thỉnh mỏ, tụng kinh sau cho hay và phù hợp với các khoá lễ tại Chùa Liên Tâm và đa số các đạo tràng Việt Nam tại Hải Ngoại, cũng như Việt Nam.

Nguồn: Chon Tinh Tam Youtube

Comments