Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Läsarpodden
Share
Del 4: ”Släpp fången loss!” av KG Hammar

Del 4: ”Släpp fången loss!” av KG Hammar

I det fjärde avsnittet av Läsarpodden talar Joel Halldorf och Patrik Hagman om Svenska kyrkans mest omstridda ärkebiskop i modern tid: KG Hammar. En biskop som provocerat och inspirerat, men också berett vägen för ett nytt sätt att vara biskop i offentligheten. Det blir ett samtal om mystik, liberalteologi och om hur vi ska förhålla oss till den kristna traditionen. Dessutom funderar de på vad det innebär att de är ungefär trettiofem år yngre än Hammar!Samtalet
utgår från Hammars nya bok ”Släpp fången loss!” (Verbum)

Comments