Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Krytyka Polityczna
Łódź: Peter Sloterdijk. W kryształowym pałacu (2011-10-14)

Łódź: Peter Sloterdijk. W kryształowym pałacu (2011-10-14)

Playing tracks by

Pabiś-Orzeszyna, Pieniążek, Ratajczak.

W kryształowym pałacu. Potłuczony sen o domkniętej nowoczesności

O książce Petera Sloterdijka „Kryształowy pałac”, globalizacji i nowoczesnej wyobraźni Wiktor Marzec rozmawia z Michałem Pabisiem-Orzeszyną, prof. Pawłem Pieniążkiem, i Mikołajem Ratajczakiem.

14 października 2011, Świetlica KP w Łodzi

W 1851 roku w londyńskim Hyde Parku stanął gigantyczny Kryształowy Pałac, w którym odbyła się pierwsza wystawa światowa. Tysiące ludzi bezskutecznie próbowało się dostać do jego wnętrza. Również dziś do niewidzialnych granic Zachodu – zamieszkanego przez zwycięzców globalizacji – dobijają się miliony przegranych. Czy współczesny kryształowy pałac przetrwa? Książka Sloterdijka to efektowny esej o tym, jak będzie wyglądał świat po globalizacji.

Comments

Krytyka Polityczna

Goście spotkania:

Michał Pabiś-Orzeszyna – doktorant filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, należy do łódzkiego Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich Topografie. Interesuje się wielkomiejska nowoczesnością, kulturą wizualną XIX wieku i teorią kultury.

Paweł Pieniążek, dr hab., prof. UŁ, filozof, specjalizuje się we współczesnej filozofii niemieckiej i francuskiej, zwłaszcza w myśli Nietzschego. Autor książek „Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie” (Warszawa 2004) i „Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego (Łódź 2006) oraz wielu artykułów naukowych. Tłumacz literatury filozoficznej z języka francuskiego.

Mikołaj Ratajczak – doktorant w IFiS PAN, filozof i germanista, członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM, koordynator Projektu Agamben (2008/2009) oraz Projektu Biopolityka (2010). Współpracuje z czasopismem Praktyka Teoretyczna. Interesuje się współczesną filozofią kontynentalną, historią filozofii niemieckiej oraz teoriami biopolityki.

Krytyka Polityczna

O autorze:

Peter Sloterdijk (1949) – wybitny filozof, eseista i publicysta, najbardziej wpływowy intelektualista Niemiec. Zasłynął m.in. przełomową dla współczesnej myśli europejskiej rozprawą „Krytyka cynicznego rozumu” (1983, wyd. polskie 2008), monumentalnym trzytomowym dziełem „Sfery” (1998 – 2004), a zwłaszcza kontrowersyjną rozprawą o genetyce „Reguły dla ludzkiego zwierzyńca” (1999). Zajmuje się teorią nowoczesności i współczesnego kapitalizmu, analizuje sztukę współczesną i popkulturę. Jest rektorem Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Karlsruhe, gdzie wykłada filozofię i teorię mediów. Prowadzi także popularny „Kwartet filozoficzny” w niemieckiej telewizji ZDF.