Keep up to date with every new upload!

Join free & follow komonifikacija
Share
komonifikacija | S04E03 |Naučna zajednica @RadioAparat

komonifikacija | S04E03 |Naučna zajednica @RadioAparat

Playing tracks by

Igor Jadranin.

O položaju naučnih radnika, egzistencijalnim izazovima sa kojima se oni suočavaju, kao i njihovoj međusobnoj umreženosti razgovarali smo sa Vlastom Sikimić, istraživačicom na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Tijanom Nikitović, doktorantkinjom na Odeljenju za psihologiju na istom fakultetu. Pored toga, analizirali smo pojmove epistemičke tolerancije i skromnosti, koji su centralni u njihovom istraživanju, sa namerom da pružimo odgovore na pitanja o tome u kojoj meri je naučna zajednica "otvorena", a u kojoj konzervativna, kao i to da li individualni politički stavovi naučnika utiču na njihova istraživanja.

Comments

Avatar