Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Khả Ngân
Share
Gẫy Quá Cơ =)) - Khả Ngân múc !

Gẫy Quá Cơ =)) - Khả Ngân múc !

Chart positions

This upload was 44th in the #edm chart.

Comments

HiNRG
HiNRG

If you like this awesome music, you might like mine. DJ Hi NRG
https://www.mixcloud.com/hienergy/
Nếu bạn thích âm nhạc tuyệt vời này, bạn có thể thích tôi. DJ Hi NRG

Lê Khả Ngân

Don't cha của thái hoàng bạn eii