Keep up to date with every new upload!

Join free & follow KETAABKHAAN
Share
  • 86
  • 4 years ago
آلن دوباتن . چگونه چشمان خود را باز کنیم؟

آلن دوباتن . چگونه چشمان خود را باز کنیم؟

یکی از تأثیرهای خواندن کتابی که با چنین دقتی به جزئیات خرد می‌پردازد، این است که وقتی کتاب را می‌بندیم و زندگی عادی‌مان را از سر می‌گیریم، ممکن است ما هم دقیقا به این جزئیات همان واکنشی را نشان بدهیم که نویسنده اگر در کنار ما بود نشان می‌داد. ذهن ما تبدیل به راداری می‌شود که از نو تنظیم شده تا جزئیاتی را که در خودآگاه ما سیلان دارد، ضبط کند. […] توجه ما به سایه‌روشن‌های آسمان، به تغییر حالت‌های یک چهره، به ریاکاری‌های یک دوست، و یا اندوهی نهانی در وجودمان که پیشتر نمی‌دانستیم وجود دارد، جلب می‌شود. این کتاب با حساسیت‌های مشهودش ما را حساس‌تر می‌کند، و گیرنده‌های خاموش‌مان را روشن می‌کند. کتابِ «پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند؟» توسط آلن دو باتِن نوشته‌ شده، خانم گلی امامی آن‌را به فارسی برگردانده‌‌اند و نشر نیلوفر آن را در ۲۱۳ صفحه منتشر کرده‌است. نسخه‌ی شـنیداری این کتاب، طی ماه‌های پائیز و زمستان ۹۳ ـــ هر چهارشنبه ـــ روی وب‌سایت کتابخوان منتشر شد.

صفحه‌ی کتابِ آلن دوباتن در کتابخوان: http://www.ketaabkhaan.com/listen/wed...

Comments