Zvučni časopis Kameni vrhunci profile image

Zvučni časopis Kameni vrhunci

Mostar, Bosnia and Herzegovina

Zvučni časopis Kameni vrhunci je glasilo Saveza slijepih osoba Herceg-Bosne. Časopis se snima u studiju Saveza slijepih osoba Herceg-Bosne digitalno na CD u mp3 formatu. http://savezshb.org/