Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Kā labāk dzīvot
Izmaiņas Darba likumā. Kas jāzina darba ņēmējam un darba devējam?

Izmaiņas Darba likumā. Kas jāzina darba ņēmējam un darba devējam?

Izmaiņas Darba likumā. Ar 2015. gadu noteikti jauni pienākumi, atbildība un tiesības gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Izmaiņas skar darba līgumos un darba sludinājumos iekļaujamo informāciju, asinsdonoriem piešķiramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma naudas izmaksu, darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī to darbinieču aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti. Pieņemtās izmaiņas komentē un skaidro Latvijas brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs un jurists, administratīvo tiesību eksperts Edgars Pastars.

Grozījumi Darba likumā, kas stājušies spēkā, ir diezgan veiksmīgi konstruktīvās pārrunās panākts kompromiss, vērtē Kaspars Rācenājs.

Joprojām nav panākta vienošanās par piemaksu par virsstundu darbu. Arodbiedrībām arvien aktuāls ir jautājums par darbinieka, kurš ir arodbiedrības biedrs, atbrīvošana, saskaņojot ar arodbiedrību.

Likums beidzot skaidri pateicis, ka darba devējam, beidzot darba attiecības, ir jākompensē naudā visas neizmantotās ikgadēja atvaļināju

Comments