Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Kā labāk dzīvot
Share
  • 2 years ago
Ideju teniss Jelgavā. Augstskolās praktiķi var pieteikt savu mazo mācību kursu

Ideju teniss Jelgavā. Augstskolās praktiķi var pieteikt savu mazo mācību kursu

Ideju tenisā Jelgavā rastās idejas.

Iesaistot jaunos cilvēkus partijās, mainītos partiju sistēma. Partiju kļūtu mazāk, ja būtu vienotāka tauta, un to var izdarīt, nojaucot barjeras starp pilsoņiem un nepilsoņiem.

Skolā mācīt nevis politikas vēsturi, bet izprast politiku.

Ieviest balsošanu internetā par svarīgiem jautājumiem. Samazināt politiķu skaitu. Kā arī partiju var nodibināt nevalstisko organizāciju grupa.

Mainām izglītības konceptu - izglītība nav diploma iegūšana. Mācīšanās ir arī uzņēmuma veidošana, valsts radīšana.

Mācības un eksāmenus veidot virtuāli, lai kur tu būtu, vari noklausīties noteiktu lekciju skaitu, un lai kur tu būtu, vari atbildēt.

Neformālās izglītības diploms ir līdzvērtīgs oficiālajai izglītībai. Arī augstākajai izglītībai jābūt par brīvu. Augstskolās veidot brīvo portālu, kurā praktiķi var pieteikties ar savu mazo mācību kursu. Uz tā bāzes students pats veido savu mācību programmu. Pasniedzējiem praktiķiem nav vajadzīgs zinātniskais grāds.

Augstsko

Comments