Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Juridisk Publikations podcaste
JP Samtalar om framtidsfullmakt med Louise Åhl

JP Samtalar om framtidsfullmakt med Louise Åhl

I säsongens sista avsnitt diskuterar Kalle Engstrand och Malin Rönnblom den nya lagen om framtidsfullmakter tillsammans med Louise Åhl, biträdande jurist vid Familjens jurist. Framtidsfullmakt är en ny rättslig figur i svensk rätt med inslag av såväl avtals-, familje- som offentlig rätt. I avsnittet får vi bl.a. höra om vad som utmärker en framtidsfullmakt, hur fullmaktstypen förhåller sig till angränsande rättsinstitut samt vilka risker respektive fördelar som finns att vänta av lagen.

Comments