Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Joe Julian Farrugia
Share
GHAMLU ISEM 115 - MARY C CAMILLERI

GHAMLU ISEM 115 - MARY C CAMILLERI

Kantanta lirika li sahansitra kantat fir-Royal Albert Hall f’Londra. Attrici brava li kienet kapaci hafna ghal certi partijiet partikolari. Kellha wkoll il-kumpanija teatrali taghha…

Comments