Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Joe Julian Farrugia
Share
GHAMLU ISEM 103 - HILDA MALLIA TABONE

GHAMLU ISEM 103 - HILDA MALLIA TABONE

Missierha kien idoqq il-vjolin waqt li ommha kienet tħobb l-opra u t-teatru. Minħabba l-mewt bikrija ta’ missierha, ma setgħetx tkompli tistudja għal spizjara. Maz-zmien, saret sopran maghrufa...
Il-ħajja ta' HILDA MALLIA TABONE... fil-programm Għamlu Isem...

Comments

Carmelo Cutajar

Hilda Mallia Tabone kellha vuċi eċċezzjonali u għamlet isem kemm hawn Malta kif ukoll barra minn xtutna. Ghamlet unur għal pajjijżna. Kienet responsabbli tant li marret taħdem bħala skrivana fil-fabrika ta' Simonds-Farsons-Cisk biex tgħin il-familja tagħha, billi missierha kien miet f'eta żgħira. Kellha qalb kbira. Kienet tħobb il-fqar u kienet tgħinhom kemm setgħet. Żgur li qiegħda l-Ġenna.

Victor Ciangura

Sopran veru brava