Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Joe Julian Farrugia
Share
GHAMLU ISEM 020 - EMANUEL BORG GAUCI

GHAMLU ISEM 020 - EMANUEL BORG GAUCI

Playing tracks by

Eddy grant.

Skultur u pittur ta’ hila. Artist li x-xorti qatt ma dahkitlu. Restawratur ghal zmien twil mal-Muzewijiet. L-ewwel bniedem mhux Ingliz li rebah il-Midalja Otto Beit tal-Commonwealth. Ghamel zmien fl-Afrika t’Isfel fejn anke bata l-guh...
Il-hajja ta' EMANUEL BORG GAUCI... fil-programm GHAMLU ISEM...

Comments

Nathalie Runza

I would like to have them all well done thanks

Carmen Borg

Rakkont very sahih ta hajjiet iz-ziju Leli (kif konna 'nsibuh ahna. Jikkonferma li kont naf u taghllimt iktar fuqu. Destin kiefer kien. RIP zi.

Mariza Borg

I love it and would dearly love to contact Joe. Thank you for the fantastic work and dedication on this piece about my uncle.