Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Joe Julian Farrugia
Share
GHAMLU ISEM 003 - OSCAR LUCAS

GHAMLU ISEM 003 - OSCAR LUCAS

Playing tracks by

Joe Julian Farrugia.

Ma twelidx f’xi familja muzikali, spicca orfni mic-ckunija, imma sab lil min iharrgu. Biex xtara l-ewwel klarinett ghal waqt li kien qieghed jitghallem, kellu johroglu l-flus haddiehor. Imma maz-zmien sar artist kbir u mfittex mhux biss f’Malta.
Il-hajja ta' OSCAR LUCAS... fil-programm GHAMLU ISEM...

Comments

Agnes Herrera

very good