Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Инспиракция по радио Реакция
Share
  • 57
  • 4 years ago
Инспиракция/06.04.14/ Pink Floyd tribute с Ангел Иванов и Юлиян Недев

Инспиракция/06.04.14/ Pink Floyd tribute с Ангел Иванов и Юлиян Недев

Playing tracks by

Serpentine Creation, Pink Floyd and Live Performance.

On spaces and inspiration... On emotions and memories across music and through people with whom we share and love it... On surrealistic absurdity of postmodern onanistic reality. On walls around us that we alone build with the illusion called time... On Pink Floyd as impression and performance, as interpretation and oblivion... With eternal thoughts, intransient quests and musical interpretations by Julian Nedev and Angel Ivanov - seekers for strong emotions, wisdom & reality... /
За пространствата и вдъхновението... За емоциите и спомените през музиката и чрез хората, с които я споделяме и обичаме... За сюрреалистичния абсурдизъм на постмодерната онанистична реалност... За стените, около нас, които сами си създаваме с илюзията наречена време... За Pink Floyd - като възприятие и изпълнение, като интерпретация и забвение... С вечните мисли, непреходни търсения и музикални интерпретации на Юлиян Недев и Ангел Иванов - търсачи на силни емоции и истинна мъдрост, чрез реалността...

Comments