Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Hjärnpodden - Kristina Bähr
Share
#78 Kommunikativt ledarskap - Pär Lager

#78 Kommunikativt ledarskap - Pär Lager

Pär Lager har en master i politisk vetenskap i Uppsala och arbetar som styrelseledamot, författare och talare. Pär har skrivit boken "Kommunikativt ledarskap" som kom ut hösten 2017. I den boken beskrivs forskning om kommunikation, hur den påverkar effekten av ledarskap och i sin tur hur bra vi kan göra vårt jobb. Boken tar upp en hel del frågor gällande vårt arbetsliv, som behöver diskuteras. En fråga vi tar upp i avsnittet är hur många medarbetare det är rimligt att en ledare har ansvaret över? Hur kommer det sig att det skiljer sig så otroligt mycket mellan kvinnligt dominerade arbetsplatser och manligt dominerade arbetsplatser? Finns det möjligen ett samband med sjukskrivning för utmattning? Lyssna på vårt samtal om hur kommunikation påverkar tillit på arbetsplatsen och varför det är ekonomiskt och mänskligt lönsamt att jobba med en positiv feedback-kultur. För kontakt med Pär är det lättast att nå honom via sociala medier som exempelvis LinkedIn. Kristina når du som vanligt på kon

Comments