Keep up to date with every new upload!

Join free & follow HỘP THƯ NGỌC ÁNH
Share
  • 1 year ago
Cựu Lưu học sinh Trung Quốc Tử Ngọc nhớ các Nhà giáo Việt Nam

Cựu Lưu học sinh Trung Quốc Tử Ngọc nhớ các Nhà giáo Việt Nam

20 tháng 11 là Ngày nhà giáo Việt Nam, đây là ngày lễ của ngành giáo dục và là
ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành
này

Comments