ΤΙΜΗ ΣΤΟ '21 - ΚΑΡΤΣΙΟΣ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΤΟ '21 - ΚΑΡΤΣΙΟΣ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

33 plays33
Uploaded 2 years ago2 years ago
59:03
ΤΙΜΗ ΣΤΟ '21 - ΚΑΡΤΣΙΟΣ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
GRD Listen profile image

GRD Listen

Αναλύουμε θέματα ιστορίας, στην εκπομπή Τιμή στο ’21, με την πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη.

Comments

Avatar