gerd790 profile image

gerd790

وقتی نوبت به راه اندازی باغ شما می رسد، کاشت نهال راه حلی است. مطمئناً، شما می توانید بذرها را مستقیماً در باغ خود بکارید، اما در عوض شروع با نهال مزایای واقعی دارد.

برای یک چیز، <a href="https://palizgerdo.com/wmsn">خرید نهال گردو چندلر پالیزگردو</a> ها در حال حاضر چند هفته جلوتر از بازی هستند. هنگامی که بذرها را مستقیماً در زمین می کارید، آنها باید جوانه بزنند و سپس قبل از اینکه بتوانند رشد واقعی خود را شروع کنند، به نهال تبدیل می شوند. این زمان می برد و در برخی موارد ممکن است شرایط برای جوانه زنی ایده آل نباشد. با شروع با نهال، می توانید مطمئن شوید که گیاهان شما شروع به کار دارند.

یکی دیگر از مزایای کاشت نهال این است که می توانید شرایط رشد آنها را کنترل کنید. اگر بذرها را در داخل خانه شروع می کنید، می توانید مطمئن شوید که آنها نور و آبیاری کاملی دارند. این امر به ویژه در بهار که آب و هوا غیرقابل پیش بینی است مفید است. با راه اندازی گیاهان خود در داخل خانه و سپس انتقال آنها به خارج از منزل در زمانی که هوا پایدارتر است، می توانید خطر آسیب دیدن آنها در اثر یخبندان دیررس یا طوفان بد ر


No shows to display

When gerd790 adds shows they will be shown here