Keep up to date with every new upload!

Join free & follow GaxWong aka DJ L Bass
Share
一亿个伤心 DJ L Bass 最新华语慢摇 Live Mix 2017

一亿个伤心 DJ L Bass 最新华语慢摇 Live Mix 2017

Chart positions

This show was 21st in the global electro house chart.

一亿个伤心 DJ L Bass 最新华语慢摇 Live Mix 2017

歌单

一亿个伤心
凉凉
刚好遇见你
你还要我怎样
说散就散
Faded
Despacito
Burn It Down
Breaking Up
Stay With Me
此刻你听好了
飘向北方 ( Lee Hom 版本 )
派对动物
逆战
父亲
Alone
Miracle
Ready For Love

FaceBook : GaxWong aka DJ L Bass
Mixcloud: GaxWong aka DJ L Bass
SoundCloud : GaxWong aka DJ L Bass

Comments

HiNRG
HiNRG

If you like this awesome music, you might like mine. DJ Hi NRG
https://www.mixcloud.com/hienergy/
Nếu bạn thích âm nhạc tuyệt vời này, bạn có thể thích tôi. DJ Hi NRG

Bét Tè Lè Nhè

China mix 👍

GaxWong aka DJ L Bass

有放了

GaxWong aka DJ L Bass

Thanks and appreciate it 🙏

JSc
JSc

歌单能吗

GaxWong aka DJ L Bass

一亿个伤心
凉凉
刚好遇见你
你还要我怎样
说散就散
Faded
Despacito
Burn It Down
Breaking Up
Stay With Me
此刻你听好了
飘向北方 ( Lee Hom 版本 )
派对动物
逆战
父亲
Alone
Miracle
Ready For Love

litha melamane

cool. keep it up. greetings from cape town

李丽丝
李丽丝

👍👍👍