Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Gari Wyn
Share
  • 2 years ago
Huw Ifan, Rhaglen 2

Huw Ifan, Rhaglen 2

Ail ran sgwrs Gari gyda Huw Ifan o Aberystwyth sy'n gyfrifol am adran risg Banc Cenedlaethol Qatar yn Doha.

Ar ôl treulio rhan gynta'r sgwrs yn trafod dyddiau cynnar gyrfa Huw, a sut yr aeth o i weithio yn Doha'n y lle cyntaf, mae'r sylw'n troi yn y rhaglen hon at Qatar y wlad. Mae'n gyfnod cyffrous wedi penderfyniad corff pêl-droed FIFA i gynnal cystadleuaeth Cwpan y Byd yn Qatar yn 2022. Roedd yn gyhoeddiad dadleuol ar y pryd, ac mae'n dal yn ddadleuol hyd heddiw, ond mae Huw yn sôn wrth Gari am yr holl drawsnewidiadau sy'n digwydd fel rhan o'r paratoadau. Mae sawl datblygiad ar y gweill, gan gynnwys dinas newydd sbon o'r enw Lusail.

Un o'r gobeithion yn Qatar wrth lwyfannu Cwpan y Byd ydi y bydd y bwlch rhwng y Byd Arabaidd a'r Gorllewin yn cau, ac mae Huw yn trafod y bwlch hwnnw. Er bod y wlad wedi gweld sawl newid yn y blynyddoedd diwethaf, mae'n dal yn ceisio dygymod â chael pobl fel yntau yn byw yno, ac yn lle ceidwadol iawn o gymharu â gwledydd erail fel Dubai a Bahrain. Ar y

Comments