Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FPMAAM - Message
Share
  • 5 years ago
Na zovy na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana...

Na zovy na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana...

...ka tsy manaraka Ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy.Lioka 14 : 27 Vakiteny ( Lectures bibliques ) :     Ohabolana ( Proverbes )  8 / 32-36   Filemona    ( Philémon  )         9 -17 Lioka          ( Luc    )        14 / 25-33

Comments