Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FPMAAM - Message
Share
  • 6 years ago
Miankohoka eo anatrehan'Ilay teraka ho Mpanjakan'ny mpanjaka

Miankohoka eo anatrehan'Ilay teraka ho Mpanjakan'ny mpanjaka

Partie malgache  Miankohoka eo anatrehan'Ilay teraka ho Mpanjakan'ny mpanjaka  Adorer le Roi des rois “Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan'ny Jiosy? fa nahita ny kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany.” « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l`adorer. » (Mat 2 / 2) Lectures : Esaïe 60 : 1 - 6 Ephesiens  3 :  2 - 6 Matthieur 2 : 1 - 12

Comments