Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FPMAAM - Message
Share
  • 6 years ago
Jesosy fiadanana ho antsika - Jésus la paix pour nous

Jesosy fiadanana ho antsika - Jésus la paix pour nous

“Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra, noho ny fahatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo” « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu`ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d`eux, et leur dit: La paix soit avec vous! » (Jean 20.19)Lectures : 1 – Actes 5. 12-162 – Apocalypse 1. 9-19 3 – Jean 20. 19 - 31

Comments