Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FPMAAM - Message
Share
  • 2 years ago
Fiangonana mitahiry zava-tsoa ao am-pony ary manambara zava- tsara amin'ny vavany

Fiangonana mitahiry zava-tsoa ao am-pony ary manambara zava- tsara amin'ny vavany

"Fa i Maria kosa dia nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandry ondry dia niverina nankalaza sy nidera an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy"«Marie retient tout ce qui s'est passé, elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé.»(Luc 2:19-20)Nombres 6.22-27 Galates 4.4-7  Luc 2.16-21

Comments