Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FPMAAM - Message
Share
  • 5 years ago
Fiangonana miravoravo amin'ny  fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra

Fiangonana miravoravo amin'ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra

Fiangonana miravoravo amin'ny  fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra Se réjouir d'une joie indescriptible et glorieuse Izay,na dia tsy mbola hitanareo aza,dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa,satria inoanareo,dia iravoravoanareo amin'ny  fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra (1 Petera 1 :  8 ) Manam- pitiavana an'i  Jesoa Kristy ;na dia tsy nahita Azy aza ;mino Azy ianareo ,na dia tsy mahita Azy aza  ankehitriny :izany no iravoravoanareo amin'ny hafaliana tsy hay lazaina sady be voninahitra (1 Petera 1 :  8  DIEM) Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez  en lui sans  le voir encore, vous réjouissant  d'une  joie indescriptible  et glorieuse   ( 1 Pierre 1 : 8) Actes  2  .42  - 47 /  1 Pierre  1 . 3 -  9  / Jean  20 : 19  -31

Comments