Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FPMAAM - Message
Share
  • 4 years ago
Fiangonana mankalaza ny Paska amin'ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana

Fiangonana mankalaza ny Paska amin'ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana

Fiangonana mankalaza ny Paska amin'ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana Fêter la Pâque avec un coeur pur et sincère“koa aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira tranainy, na amin'ny masirasiran'ny lolompo sy ny haratsiam-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana.”“Célébrons donc la fête de la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal” Actes 10. 34 – 43 1 Corinthiens 5. 6 - 8 Marc16.1-8

Comments