Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FPMAAM - Message
Share
  • 6 years ago
dia hisy zana-boriky (..) vahao izy, ka ento erỳ !

dia hisy zana-boriky (..) vahao izy, ka ento erỳ !

dia hisy zana-boriky (..) vahao izy, ka ento erỳ . - Dimanche des rameaux 2013  Hosana ho an'ny Zanak'i Davida! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! Hosana any amin'ny avo indrindra . (matio 21 : 9b) Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Roi d'Israel (Ps.118 :26) Lectures du jour : Esaie :50 : 4-7 Philippiens 2 :6-11 Luc  19 /28-44

Comments