Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Filipino
Share
  • 1 year ago
Why women should prioritize their health

Why women should prioritize their health

Lina Cabaero-Ponnambalam from Asian Women at Work tells us why women, particularly from multicultural backgrounds, should speak openly about their health and their specific needs. While there are services available for women from multicultural backgrounds, not everyone is able to access them due to lack of information. Lina says, this is where networking among women can prove to be extremely important.
September 4-10 is multicultural health week
www.multiculturalhealthweek.com
Image: Getty Images(Ibinhagi ni Lina Cabaero-Ponnambalam mula Asian Women at Work kung bakit mahalagang talakayin at pag usapan ng mga kababihan mula multicultural na komunidad ang kanialng kalusugan at ,mga partikular na pangangailangan sa kanilang kalusugan. Habng mayroong mga natatanging serbisyo para sa mga kababaihan mula multicultural na komunidad hindi lahat ay nakakapag access sa mga ito dahil wala silang sapat na impormasyon sa serbisyo. Ayon kay Lina, sa pagakkataong ito lubos na mahalaga ang netwo

Comments