Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Filipino
Share
  • 1 month ago
Twentieth anniversary of Harmony Day - Ika-dalawampung anibersaryo ng  Harmony Day

Twentieth anniversary of Harmony Day - Ika-dalawampung anibersaryo ng Harmony Day

It's Harmony Week, and today  marks the 20th anniversary of embracing inclusiveness and belonging for all Australians - regardless of their cultural or linguistic background. - Ngayong Linggo  ay Harmony Week o Linggo ng pagka-kaisa, at ngayong araw ay pagtakda sa ika-20 anibersaryo ng pagyakap sa "inclusiveness" o pagtanggap at pagbilang sa lahat ng mga Australyano - anuman ang kanilang pangkultura o pangwikang pinag-mulan.

Comments