Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Filipino
Share
  • 1 month ago
International students on job-hunting: Focus on your end goals - Mga banyagang mag-aaral na naghahan

International students on job-hunting: Focus on your end goals - Mga banyagang mag-aaral na naghahan

Finding work while studying can be intimidating especially if you are lacking in local experience which most employers require. - Ang paghahanap ng trabaho habang nag-aaral ay maaaring maging nakakatakot lalo na kung kulang ka sa lokal na karanasan na isang partikular na hinahanap ng karamihan sa mga tagapag-empleyo.

Comments