Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Filipino
From Lawyer to Music Producer - Pagiging abugado sa pagiging music producer

From Lawyer to Music Producer - Pagiging abugado sa pagiging music producer

Born and raised in the Barossa Valley in South Australia, then practicing as a solicitor, Tyson Kraft took a leap of faith and relocated to Manila to pursue his love for music.Image: While in Manila, Tyson Kraft who is over six feet tall, was often asked if he ever wanted to become a basketball player. Everyone was dismayed to hear his reply NO (SBS Filipino) - Ipinanganak at lumaki sa Barossa Valley sa South Australia, nakipagsapalaran ang noo’y abugadong si Tyson Kraft at nanirahan sa Pilipinas .Larawan:  Habang nasa Maynila,  si Tyson Kraft na mahigit anim na talampakan ay kadalasa'y tinatanong kung nais niyang maging basketbolista, Ang bawat isa ay nalulungkot  sa parating sagot niya na HINDI. (SBS Filipino)

Comments