Keep up to date with every new upload!

Join free & follow ele7
Share
Ele 7 - Boundaries and Ineterpretations

Ele 7 - Boundaries and Ineterpretations

Musical Work: Boundaries and Interpretations/ „Muzikos kūrinys – jo ribos ir interpretacijos“ pagrįstas 38 Baltijos muzikologų konferencijos medžiaga (Vilnius, 2004), kuri išskleidžia platų tyrinėjimų spektrą įvairių sričių muzikologams. Leidiniui parengti 23 straipsniai, tarp jų 11 – lietuvių autorių, kiti – Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Austrijos, Slovėnijos, Anglijos, JAV muzikologų. Publikacijų seką anglų, vokiečių kalbomis (lietuvių kalba pateikiant santraukas) lėmė knygos dedikacija kompozitoriaus ir muzikos kritiko Vlado Jakubėno 100-osioms gimimo metinėms bei specialios muzikos kūrinio problemos. Pirmoji knygos dalis skiriama V. Jakubėno kūrybinei veiklai, antroji – interpretacijos, trečioji – suvokimo klausimams gvildenti, ketvirtoji – kūrybos stiliams, vartojamoms technikoms analizuoti. Leidinys skirtas muzikologams, menotyrininkams, besidomintiems kūrinio fenomeno klausimais.

Comments