Keep up to date with every new upload!

Join free & follow EFM.ba
Share
  • 13
  • 1 year ago
Anketa o jeziku u osnovnim školama Kantona Sarajevo (Na Grani Zelenoj 2017)

Anketa o jeziku u osnovnim školama Kantona Sarajevo (Na Grani Zelenoj 2017)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a zatražilo je od svih osnovnih škola da među roditeljima provedu anketu u kojoj će se izjasniti koji zvanični jezik će djeca u školama upotrebljavati. Umjesto dosadašnjeg termina BHS, djeca će upotrebljavati samo jedan od zvaničnih jezika, bosanski, hrvatski ili srpski jezik. Kako su naveli iz Ministarstva, sve je urađeno u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju djece, a zatraženo je i da se u skladu sa rezultatima ankete uskladi i školska dokumentacija. Ističu da se ovom instrukcijom u zvaničnu upotrebu ne uvode novi jezici niti se iz upotrebe isključuje bilo koji od zvanično ustavom i zakonima prepoznatih jezika, nego se njihovo imenovanje i upotreba usklađuju sa Ustavom i zakonima kojima je utvrđeno koji su jezici u upotrebi i kako se oni imenuju.
U razgovoru sa profesorima pokušavama cijelu priču sagledati iz različitih uglova bez namjere da unaprijed donosimo zaključke.

Comments