Keep up to date with every new upload!

Join free & follow djchrisfunkytown
Share
ERGA GHIX IL MEMORJI TAL ''BAMBU BAR'' GEWWA PACEVILLE BEJN 1996/99, AFAS IL LINK (STAMPA) ENJOY!!

ERGA GHIX IL MEMORJI TAL ''BAMBU BAR'' GEWWA PACEVILLE BEJN 1996/99, AFAS IL LINK (STAMPA) ENJOY!!

Il memorji tal BAMBU BAR gewwa Paceville fl 1996/1998, erga ghix billi tafas fuq il link (stampa) u tisma ftit mid diski li konna nisimaw gewwa BAMBU BAR................GHAMEL SHARE TA DAN MA HBIEB LI KIENU JKUNU GEWWA BAMBU BAR!!!!!! GRAZZI GHAL FUNKYTOWN MUSIC ENTERTAINMENT U IS SORS NUMRU WIHED TAS SNIN 90 F'MALTA - FUNKYTOWN 90'S CLASSICS

Comments

Edward Borg

il-bap tall hamalli kien dak iz-zmien

Freddy Farfar Cuschieri Duca

i was one of the ferst bar man in there when we opened it

Noel Simmonds

Hemm hu ghadni niftakkru qisu l bierah l aqwa zmien ta kull zmien kburi li ghext fih tina min dawn ha nibqghu ghaddejjin.

Alfred Sephora Micallef

X memorjij kollox Jadi :(

Horace Buqaru Lonq

mur gibu dan iz zmien

Ryan Agius

nisma id diski u nikbih em gew xi zmien dak

Farrugia Daniela

X memorji

RoderickPortelli

Dak kien zmien...

Tessie Zammit

Sal kien zmien ma jerga jigi qatt

Jean Pierre Stanyer

Madonna xnostalgija et ituni daw il diski u listampa tal bamboo kemm kien sabih dak iz zmien paceville. Kont nistenniha kull nhar ta sibt li nitla paceville. Kien wisq sabih. Umbad daw id diski? Aktar ubaktar kont niehu pjacir :)