Listen to  תכנון כלכלי shows

Addanother genre or tag to narrow down your results

Start listening

Popular תכנון כלכלי shows
Popular

גשר על מים סוערים #235: כמה שווה החלטה כלכלית? הכנה לנישואין, יותר חשוב מהכנה ללידה

גשר על מים סוערים #235: כמה שווה החלטה כלכלית? הכנה לנישואין, יותר חשוב מהכנה ללידה

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

1:00:01
גשר על מים סוערים #232, רדיו אורנים 103.6: יובל בדש + מדוע הבנק משתלח בי?

גשר על מים סוערים #232, רדיו אורנים 103.6: יובל בדש + מדוע הבנק משתלח בי?

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

1:00:01
גשר על מים סוערים, רדיו אורנים 103.6 תוכנית 229: על אחריות לשתלי סיליקון לנשים וכיצד לקחת הלוואות

גשר על מים סוערים, רדיו אורנים 103.6 תוכנית 229: על אחריות לשתלי סיליקון לנשים וכיצד לקחת הלוואות

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

1:00:18
גשר על מים סוערים, תוכנית 212, רדיו אורנים 103.6: כיצד עיקלו לחברת פלאפון את חשבונות הבנק ולקראת פסח

גשר על מים סוערים, תוכנית 212, רדיו אורנים 103.6: כיצד עיקלו לחברת פלאפון את חשבונות הבנק ולקראת פסח

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

59:55
גשר על מים סוערים, תוכנית 226, רדיו אורנים 103.5: מה החברים הכי טובים שלכם לא מספרים לכם?, ועוד....

גשר על מים סוערים, תוכנית 226, רדיו אורנים 103.5: מה החברים הכי טובים שלכם לא מספרים לכם?, ועוד....

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

1:00:15
גשר על מים סוערים, תוכנית 225: דמעות עלו לי בעין כשהבנתי שהולכים לאבד את הבית...שכירות בתל אביב

גשר על מים סוערים, תוכנית 225: דמעות עלו לי בעין כשהבנתי שהולכים לאבד את הבית...שכירות בתל אביב

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

59:56
גשר על מים סוערים, תוכנית 224, רדיו אורנים 103.6: "אל תתקשרו אלי" + פינות כלכליות נוספות

גשר על מים סוערים, תוכנית 224, רדיו אורנים 103.6: "אל תתקשרו אלי" + פינות כלכליות נוספות

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

59:55
גשר על מים סוערים, תוכנית 216 רדיו אורנים 103.5: על הקשבה בגישור ומדוע חלק מהספקים לא מאמצים אותו,

גשר על מים סוערים, תוכנית 216 רדיו אורנים 103.5: על הקשבה בגישור ומדוע חלק מהספקים לא מאמצים אותו,

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

59:55
גשר על מים סוערים, תוכנית 228: רדיו אורנים 103.6: על פגמים נספתרים ברכבים למכירה, על 3 ציפורים שחושב

גשר על מים סוערים, תוכנית 228: רדיו אורנים 103.6: על פגמים נספתרים ברכבים למכירה, על 3 ציפורים שחושב

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

59:57
גשר על מים סוערים, תוכנית 217, רדיו אורנים 103.5:מה קורה כשגרושה נלחמת על הבית

גשר על מים סוערים, תוכנית 217, רדיו אורנים 103.5:מה קורה כשגרושה נלחמת על הבית

by יהודה יזרעאלי, רדיו אורנים

59:54