Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Dương Thón
Dương Thón ra đi vội vã =)) Nonstop việt mix k nghiện k lấy tiền

Dương Thón ra đi vội vã =)) Nonstop việt mix k nghiện k lấy tiền

Chart positions

This upload was 41st in the #bass chart.

Tagged

#bass

Comments

Lê Vũ Thu Thảo

Có vài đoạn gãy. Ah chọn kĩ track rồi mới mix là ok.

Dương Thón

lần đâu làm chuyện ấy mà e

Dương Thón

a phải vui cơ :))

Nguyễn Hồng Quảng

Tặng e bài đi. Sắp đi lính r a ơi ahuu

Nguyễn Hồng Quảng

Rồi a ạ

Dương Thón

thế nào e

Nguyễn Hồng Quảng

Làm thế nào để cai bây giờ anh ơi

Dương Thón

nghe hết chưa e