Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Croatian
Share
  • 2 years ago
Charles Billich, power of art

Charles Billich, power of art

Famous Australian artist of Croatian origin, Charles Billich reflects on his artistic career, his artistic style, contemporary art and his two future projects with the Sydney Zoo and the Croatian city of Šibenik.
 (Ugledni australski umjetnik hrvatskog podrijetla, Charless Billich govori o svojoj umjetničkoj karijeri, težnjama postizanja vlastitog slikarskog stila, stanju suvremene umjetnosti i o svojim planovima - slikarskim ciklusima koje će ostvariti u suradnji sa Zoološkim vrtom u Sydneju, te u Šibeniku povodom obljetnice ovoga grada.
 )

Comments