Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Continuity and Transformation
Share
Kadı'nın Günlüğü | Selim Karahasanoğlu

Kadı'nın Günlüğü | Selim Karahasanoğlu

Original air date: 26 July 2013 | Osmanlı tarihyazımında cevabı aranan önemli bir soru da Osmanlı kültüründe günlük, anı, hatırat gibi ben anlatılarının bulunup bulunmadığıdır. Bu bölümümüzde Selim Karahasanoğlu ile son çalışması Sadreddinzade Telhisi Mustafa Efendi ceridesi hakkında konuştuk. 18. yüzyılın önde gelen ulema ailelerinden birine mensup bu Osmanlı kadısının 24 yıl boyunca düzenli olarak tuttuğu bu günlüğün tarihsel kaynak olarak değerine ve Avrupa'daki diğer örneklerle arasındaki fark ve benzerliklere değindik. Ayrıca, yazma kütüphanelerinde karşılaşılan kurumsal zorlukların nasıl Osmanlı kültür tarihi araştırmalarının önünü tıkadığının altını çizerek, bir kaç eser üzerinden genellemeler yapmanın zorluğundan bahsettik.

Comments