Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Církev bratrská Frýdek-Místek
Kázání z 2.9.2012 - Petr Kučera: Společenství Kristovy církve (1. Základy - apoštolské učení)

Kázání z 2.9.2012 - Petr Kučera: Společenství Kristovy církve (1. Základy - apoštolské učení)

Efezským 2, 20 - 22
Skutky 2, 41 - 42

1) uvažovat, co nám Pán Ježíš říká
2. Timoteovi 2, 7
2. List Petrův 3, 15 - 16

2) naslouchat a žít podle Božího slova
List Jakubův 1, 22

3) nezůstávat u počátečního učení, směřovat k dospělosti
Židům 6, 1 - 3
Židům 5, 11 - 14

Comments