Yama Warashi  / 02nd September 2020

Yama Warashi / 02nd September 2020

103 plays103
Uploaded 3 years ago3 years ago
1:00:00
Yama Warashi  / 02nd September 2020
CAMP profile image

CAMP

Pro User
PRO

Yama Warashi is a project of Japanese artist Yoshino Shigihara .She picks her favourite music from Japanese folk, African groove to psychedelic sound scapes. || http://www.yamawarashi.com/ || @yoshino-yama || Broadcast on 02nd September 2020 at CAMP || http://listen.camp

Tracklist

Playing tracks by Akiko Yano, Umeko Ando, NAVU ∵n∀v∩∴, OOIOO, Kanako Horiuchi and more.

Comments

Avatar
Yama Warashi

TRACK LIST

Akiko Yano - Kuma
Umeko Ando - Luta Upopo
∵n∀v∩∴ - Shippase kamui
OOIOO - Ina fuku no mori
Kanako Horiuchi - Hope
Urichipangoon - Atlantis
Casio Turky Spa - Satton Bushi
Mari Natsuki - Sudara Bushi
Omodaka - Hietsuki bushi
Koharu Yanagiya - Haru wa ureshiya
Tonchi Torio - Longo Longo
Oorutaichi - Tuskinu Kaisya
Yama Warashi - Quagmire moon