Keep up to date with every new upload!

Join free & follow AWR Nepali / Nepalese / नेपाली
Share
  • 1 year ago
Repentance Hearty<BR/>पश्चातापि द्ददय

Repentance Hearty<BR/>पश्चातापि द्ददय

सबै मानिसले, पश्चाताप, गर्ने पर्छ

Comments