Keep up to date with every new upload!

Join free & follow AWR Malagasy / Malgache
1 -Hafatra ho anao 2 -Fianarana baiboly ho an'ny ankizy 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly

1 -Hafatra ho anao 2 -Fianarana baiboly ho an'ny ankizy 3 -Toriteny 4 -Fanabeazana 5 -Lesona Sekoly

1 -Tsy mahalala ny ampitso ianao fa ataovy izay tsara indrindra / 2 -Andriamanitra mpamorona 1 / 3 -Ny didin'Andriamanitra / 4 -Mpianatra miatrika ny fianarana ambony 5 / 5 -Saoly tany Damaskosy

Comments