3/5/2015 - Συζητώντας για τον εμφύλιο πόλεμο με αφορμή το βιβλίο του Π. Βόγλη «Η αδύνατη επανάσταση"

3/5/2015 - Συζητώντας για τον εμφύλιο πόλεμο με αφορμή το βιβλίο του Π. Βόγλη «Η αδύνατη επανάσταση"

Ο Τάσος Σακελλαρόπουλος και ο Πολυμέρης Βόγλης, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συζητούν με αφορμή την έκδοση του βιβλίου με τίτλο "Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου" (εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2014). Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο ιστορικός όταν γράφει ένα βιβλίο για τον εμφύλιο πόλεμο; Με ποιο τρόπο το συγκεκριμένο βιβλίο πραγματεύεται τον Εμφύλιο ως πρόβλημα ιστορίας και ποια είναι η καινούργια οπτική που παρουσιάζει;

Επιπλέον, συζητούν για το γεγονός του πολέμου ως κορύφωση μιας διαδικασίας πολιτικής σύγκρουσης, για τον τρόπο που συγκροτήθηκαν οι αντίπαλοι, για τις φάσεις του πολέμου. Θέτοντας στο επίκεντρο τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, αναπτύσσεται η θέση ότι ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ήταν μια επανάσταση που η τροπή των πραγμάτων και οι συνθήκες μέσα στις οποίες διεξήχθη δεν την οδήγησε στη νίκη.

Comments