Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Armenian
Share
  • 2 years ago
We just need good music to dance to that’s what the Indians look for: good rhythm.

We just need good music to dance to that’s what the Indians look for: good rhythm.

This week we bring you an interview broadcast in 2007 with Shayne Hayrapiet, a young Armenian from Calcutta who was in Australia to perform in functions organised by the Australian Indian community.
 (Այս շաբաթ մեր դիւանէն ձեզի կը ներկայացնենք հարցազրոյց մը կատարուած 2007 թուականին Շէյն Հայրապետի հետ: Երիտասարդ երգիչ մը Քալքաթայէն որ Աւստրալիա եկած էր երգելու, հնդկական համայնքի հրաւէրով:
 )

Comments